Kontakt

Horisont Næringspark

Nytt næringsbygg på Mjølstadneset - høye krav på glassfasaden på den værutsatte tomten

Prosjektdeltakere

Byggherre: Ervik & Sævik Eigedom AS
Entreprenør: HS Rise Bygg AS
Arkitekt: Sporstøl Arkitekter