Kontakt

Kvalitet og miljø

Miljøbygg krever samarbeid på tvers og fra en tidlig fase

Arkitektur og måter å bygge på er i rask endring mot metoder som skal sikre en bærekraftig fremtid. Bygninger formes i økende grad av krav om redusert energiforbruk og minimering av skadelige utslipp. Nødvendige produkter og teknologi eksisterer på markedet allerede. Nå gjelder det å samarbeide på tvers av profesjoner i prosjektets tidligfase for å bedre utnytte tilgjengelig kunnskap.

Bevisstheten rundt byggemetoder som sikrer lang levetid kombinert med kunnskap om materialers livssyklus er avgjørende for optimale resultater. EPD-dokumentasjon for fasader, dører og vinduer av aluminium eller stål er basert på 50 års levetid. Ofte renoveres bygg helt eller delvis allerede etter 30-35 år, noe som avhengig av gevinster ved endringer vil påvirke miljøregnskapet i negativ retning. Utover optimalisert energiforbruk og riktig anvendelse av materialer skal bygninger sørge for brukerkomfort i form av innetemperaturer og luftkvalitet, lydforhold, dagslys og utsyn. Dette er viktige momenter som bidrar til helse og trivsel og dermed til et bedre og mer effektivt arbeidsmiljø.

Vi utsteder EPD-er basert på hvert individuelle prosjekt. Ta kontakt for mer informasjon.

Produkter for en sirkulær økonomi

Cradle to Cradle står for et kontinuerlig materialkretsløp og positivt definerte materialer, som er ufarlige for menneskene og miljøet. I designkonseptet C2C blir produktene utviklet slik at det i fremtiden ikke oppstår avfall. Tekniske materialer er verdifulle ressurser. Disse blir i sin helhet resirkulert og går inn i kretsløpet på samme kvalitetsnivå som før. Innholdet blir fortløpende testet for mulige skadestoffer. Målet er produkter som uten unntak er nyttige for menneskene og naturen. C2C baner dermed veien for et nytt økonomisk system, hvor innovasjon, kvalitet og kreativitet står i sentrum.

Vi leverer vinduer, dører og glassfasader fra Schüco som er cradle to cradle-sertifisert (på norsk vugge til vugge). Mer info om cradle to cradle og bærekraft finner du på Schücos nettside.

Her finner du C2C-sertifikatene for Schüco-produkter som oppfyller henholdsvis sølv- og bronsenivå:

Schüco C2C-sølv sertifikater

Schüco C2C-bronse sertifikater

Bygningssertifisering BREEAM

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Dette britiske bærekraftsertifikatet ble utviklet i 1990 og er det eldste sertifikatet innen bærekraftige bygninger. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og forvaltes av Grønn Byggallianse.

Vi leverer vinduer, dører og glassfasader i aluminium som kan gi ekstra poeng i BREEAM. Les mer om dette temaet her.