Kontakt

5 nyttige tips til deg som trenger nye vinduer

Å velge et vindu handler ikke bare om energieffektivitet og pris. Det handler om å velge en stil og et material som passer både husets karakter og den arbeidsinnsatsen du er innstilt på å legge ned i kommende vedlikehold. De vanligste materialvalgene er tre, aluminium eller en kombinasjon av disse i form av trevinduer med aluminiumskledning utvendig. I den senere tid har også PVC blitt et mer brukt material. Alle disse ulike typene materialer har forskjellig estetikk og egenskaper.

Valg av vinduer påvirker de neste generasjoner. Derfor er det verdt å vurdere ulike funksjoner og smarte tilbehør. Tenk gjennom plassering, dagslysbehov og solskjerming, åpningstyper og klima, hvilken innbruddssikring du ønsker, samt hvilke muligheter du har for å komme til vinduene for renhold på utsiden. Du kan også vurdere om det er nødvendig at alle vinduer er åpningsbare eller om du kan velge noen faste glasspartier for å redusere kostnaden og øke størrelsen på glasset.

1. VELG RIKTIG MATERIALE TIL DITT PROSJEKT

Trevindu
Tre er fortsatt et vanlig material i Norge takket være en lang tradisjon og et stort antall norske vindusprodusenter. Et forholdsvis prisgunstig materiale, selv om kvalitetsforskjellen varierer veldig. Det krever mye vedlikehold (produsenter anbefaler ofte det første vedlikehold etter ti år og deretter hvert syvende år, i utsatte områder langs kysten kreves enda tettere vedlikehold) og innebærer løpende kostnader.

Trevindu med utvendig aluminiumskledning
I grunnen et vanlig trevindu der den ytre delen av karm og ramme er dekket med en aluminiumsprofil for lengre holdbarhet og en mer vedlikeholdsfri ytelse. Vindustypen kombinerer innvendig treegenskaper med en mer motstandsdyktig utside. Prisen på et vindu med aluminiumsbeslag er lavere enn for et rent aluminiumsvindu, men høyere enn et rent trevindu. Innsiden krever samme vedlikehold som et vanlig trevindu.

PVC-vindu
Vinduer med profiler i PVC kan være et vedlikeholdvennlig alternativ til trevinduer. De beste PVC-vinduene har svært gode isolasjonsegenskaper.

Aluminiumsvindu
I takt med at allerede flere lar seg inspirere av internasjonalt design og store glasspartier blir aluminiumsvinduer mer og mer vanlig. Aluminium kan gjenvinnes og er dermed bærekraftig. Materialet er veldig stabilt, noe som gjør det mulig å realisere store glasspartier med et høyt sikkerhetsnivå. Det krever svært lite vedlikehold utover vanlig renhold og har en lang levetid, samt kan tilpasses alle typer bygg. Dagens moderne aluminiumsvinduer har dessuten svært god lufttetthet og tilbyr en energieffektivitet ned til passivhusnivå, noe som gir lave driftskostnader og god lydisolering. Et innebygd isolersteg bryter kuldebroen i profilen og et flerkammersystem bidrar til bedre isoleringsegenskaper. Profilutformingen gjør det også mulig å integrere sikkerhetsløsninger uten at dette blir synlig. Avhengig av valg av konstruksjon kan investeringskostnadene bli noe høyere enn for både tre og tre/aluminium, siden aluminiumsprodukter aldri masseproduseres, men alltid bygges på mål - uansett standard- eller spesialkonstruksjon. I tillegg har aluminium en lengre levetid og svært lave vedlikeholdskostnader.

Schüco AWS svingvindu kan du få i store format

2. VELG DET PASSENDE NIVÅET FOR ENERGIEFFEKTIVITET

I dag snakkes det mye om U-verdier (varmegjennomgangskoeffisient) som uttrykkes i W/(m²K), det vil si vinduets energitap pr m² og pr. grad temperaturforskjell inne og ute. En vinduskonstruksjon med en Uw-verdi (w=window) på 1,0 innebærer et varmetap på 1,0 watt per kvadratmeter og grad Kelvin. Jo lavere Uw-verdien er, desto bedre isolert er vinduet. For å komme ned til passivhusnivå må Uw-verdien ligge på 0,8 eller lavere. Det er viktig å se hele konstruksjonens Uw-verdi, ikke bare en enkelt del. Minst like viktig for energieffektiviteten er lufttettheten. For å kunne p-merkes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) kreves minst klasse 4 (etter NS-EN 12207) i lufttetthet og klasse 8 (etter NS-EN 12208) i regntetthet, mens Norsk dør- og vinduskontroll (NDVK) forlanger hhv. Klasse 4 og klasse 9 for trevinduer de skal godkjenne.

I front har byggherre valgt et stort fastvindu Schüco AWS 75.SI+

3. VELG RIKTIG ÅPNINGSVARIANT

Sidehengslet, innad- eller utadslående (Dreie): klassisk åpningstype, åpner hele vindusrammen.

Sidehengslet med luftestilling, innadslående (Dreie-Vipp): Vanlig åpningsvariant i Sentral-Europa. Vinduet åpnes innover (klassisk sidehengslet stilling) eller kan settes i en vippestilling for lufting.

Luftestilling og sidehengslet, innadgående (Vippe før dreie): I første posisjon åpnes vinduet i luftestilling, i andre posisjon kan det åpnes innover i klassisk sidehengslet stilling. Kan leveres med låsbar vrider som kun tillater åpning i luftestilling. Godt egnet i rom med behov for barnesikring eller for offentlige, samt høye bygninger.

Sidehengslet vindu fra gulv til tak med luftestilling

Bunnhengslet (Vipp): Bunnhengslet åpning der vinduet vippes innover. Perfekt for lufting uansett vær. Hengslene sitter i nedre del av vinduskonstruksjonen. Egner seg godt for avlange vinduer over for eksempel arbeidsbenker eller for luftingsvinduer som sitter høyt oppe. For høyt plasserte vinduer anbefales styring via skjult automatikk.

Pivothengslet (svingvindu): Åpningstype der vinduet er opphengt i hengsler plassert midt på sidene og der øvre halvdel åpner innover og nedre halvdel utover. Alternativt kan vinduet leveres med dreiepunkt om en vertikal akse. Med denne åpningstypen kan svært store åpningsvinduer realiseres. Vinduet har en relativt bred karmkonstruksjon, som gir mindre glassflate sammenlignet med for eksempel sidehengslet luftesvindu med skjult ramme med samme ytre mål.

Glidehengslet vindu: Topp- eller sidehengslet utadslående vindu.

Tilbudet av åpningsvarianter er stort, så rådfør deg med din Schüco partner om hva som passer best til ditt prosjekt.

Vinduet Schüco AWS Open Out (topp- og sidehengslet)

4. VELG RIKTIG GLASS

Riktig type glass i vindu eller dør er vesentlig for å sikre optimal funksjon. I yttervegg anvendes i dag hovedsakelig 3-lags ruter. De gode isolerende egenskapene reduserer risikoen for kaldras og dermed trekk i rommet. Dugg i glassets nedre randsone vil kunne oppstå på 2-lags glass i rom der høyere fuktighet forekommer (kjøkken, bad, soverom), men elimineres normalt med 3-lags ruter.

Glassets isolerende egenskaper avgjøres av avstanden mellom glassene, belegg på glasset, gassfylling i mellomrommene og avstandslisten mellom de enkelte glassene. U-verdien for typiske 3-lags ruter vil være 0,5-0,7W/m2 K. Glasstyper med gode isolerende egenskaper risikerer utvendig kondens eller rim ved kjølige netter. Situasjonen kan avhjelpes ved at vinduet ikke posisjoneres i veggens ytre liv, med skjermende vegetasjon eller annet som reduserer avstråling mot kald nattehimmel.

Solkontrollerende glasstyper kan stoppe inntil ca. 70% av solenergien kombinert med god lystransmisjon og fremstå som nøytrale uten farge. Disse kan være hensiktsmessig å anvende på soleksponerte fasader. Der det er risiko for personskade i form av kuttskader ved sammenstøt eller fall gjennom ødelagt glassrute benyttes herdet glass som granulerer til små og ufarlige biter ved brudd eller folie-laminert glass som sørger for at glasset holdes sammen i et stykke i rammen. Glass med folielaminat stopper ca. 50% av solas UV-stråler og reduserer dermed bleking av tekstiler.

Glasstypen er avgjørende for å få et optimalt vindu

5. VELG DET SIKKERHETSNIVÅET DU ØNSKER FOR DITT HJEM

For å kunne sove trygt om natten er det viktig å velge riktig sikkerhetsklasse. De fleste innbrudd er impulsinnbrudd der tyven velger steder som virker enkle å bryte seg inn og der det går an å jobbe uforstyrret. Velg vinduer som bremser en eventuell innbruddstyv så mye at han eller hun gir opp. Aluminium er et veldig stabilt og sikkert materiale og Schüco jobber spesielt med å integrere komfortable sikkerhetsløsninger. Avhengig av ditt sikkerhetsbehov kan du velge alt fra ulike vinduslåser til integrerte skjult magnetkontakter, som sender signal hvis du har glemt å låse dine vinduer når du går hjemmefra. Glasset i Schücos vinduer settes på plass innenfra, noe som gjør det vanskeligere for en innbruddstyv å fjerne ruten. I Norge måler vi innbruddssikkerheten med den europeiske resistance class (RC) som strekker seg fra RC 0 til høyeste klasse RC 6. De vanligste Schüco-vinduene kan leveres forsterket opp til klasse RC 3, men det finnes også standard løsninger i klasse RC 4. Schüco har også vinduer med FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd) Disse produktene har gjennomgått omfattende tester etter en felles europeisk norm som har bestemmelser om at hele produktet skal testes og tilfredsstille innbruddsmotstand.